Studentbokhandeln

Uppsala studentkår är en av flera ägare till Studentbokhandeln, vilket gör att Studentbokhandeln är studentägd! 

Som medlem i Uppsala studentkår har du tillgång till förmåner när du köper kurslitteratur där. Vi informerar kontinueligt om olika erbjudanden som vi genomför i samarbete med Studentbokhandeln, allt ifrån rabatter till platser på författarsamtal!

Under november månad 2018 fattades, tyvärr, beslutet att Studentbokhandeln kommer att gradvis fasas ut! Tråkigt, men i ett antal månader framöver kommer bokhandeln att finnas tillgänglig. Håll ögonen öppna för kommande utrabatteringar! Förhoppningar finns en framtid för en föreningsdriven bokhandel/förmedling, men inte under den närmaste tiden.

Studentbokhandeln will return ....