Mecenatkortet vid Uppsala universitet

Medlemsförmåner och studentrabatter - allt på samma kort!

 

Vid Uppsala universitet används Mecenatkortet inte bara som rabattkort utan även som medlemskort för studentkårer och nationer.

Alla studenter som är registrerade på kurser eller registrerade som doktorander innevarande termin får Mecenatkortet utskickat per automatik.

Vid tecknande av medlemskap i kår/nation skickas Mecenatkortet ut så fort som möjligt. Mecenatkort till studenter utan medlemskap i kår/nation skickas ut i slutet av februari (på vårterminen) respektive i slutet av september (på höstterminen). För att få kortet tidigare måste man kontakta Uppsala studentkår.

Det är Uppsala studentkår som beställer Mecenatkorten till alla studenter vid Uppsala universitet (oavsett medlemskap eller inte).
Kontakta kår/nation om du har fått en terminsräkning som du inte avser att betala och vill ha ett Mecenatkort utan medlemskap.

OBS! Medlemmar i kår och nation som f.n. inte är aktiva studenter (d.v.s. inte är registrerade på kurser eller doktorander) får inget Mecenatkort utan endast ett medlemskort. 

Bli medlem i kår/nation på www.uppsalastudent.com

Ang. reserabatt:
Reserabatter med SL/UL ges till studenter med en studieomfattning på minst 75%. D.v.s. man måste vara programstudent på helfart eller registrerad på fristående kurser som totalt omfattar minst 22,5 hp/termin. För doktorander gäller det att ha en registrerad aktivitetsgrad på minst 75% föregående eller innevarande termin. 

På Mecenats hemsida kan man kontrollera status på sitt Mecenatkort samt beställa ett ”reseintyg i mobilen” i väntan på kortet:
www.mecenat.se/kundtjanst

OBS! För resor med SL och UL gäller inget annat studieintyg än just Mecenatkortet eller "reseintyg i mobilen" från Mecenat. Har du ingendera än, köp inte studentbiljett, då kan du få betala böter.

Uppsala studentkårs reception besvarar gärna dina frågor och hjälper dig om du fått fel kort etc.