Litteraturgranskningen

Litteraturgranskningen är ett projekt där studenter granskar sin egen kurslitteratur ur ett normkritiskt perspektiv. Många studenter är frustrerade över bristen på normkritiska perspektiv på utbildningen och Litteraturgranskningen erbjuder ett sätt att vända den frustrationen till något konstruktivt. Att granska sin egen litteratur med Uppsala studentkårs metodmaterial kan komplettera kursens bristande normkritik samtidigt som du ger universitetet och oss på kåren värdefull information som vi kan använda i vårt arbete! Att delta i granskningen är aldrig bindande och självklart stöttar vi dig som väljer att delta på alla sätt vi kan för att granskningen ska gå så lätt och bra till som möjligt.

Om du är nyfiken på projektet eller har frågor är du välkommen att kontakta jämlikhetsansvarig med uppgifterna till höger! Mer information om hur du deltar hittar du under fliken Kom igång i menyn till vänster.

*  *  *

Här nedan hittar du Litteraturgranskningens rapporter, metodmaterial, projektplan och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Du hittar också de tillfällen som projektet har synts i media.

Litteraturgranskningen i media
UNT, 2014-10-27: 
http://www.unt.se/uppland/uppsala/karen-granskar-litteraturen-3432704.aspx

Ergo, 2014-10-29: 
http://www.ergo.nu/nyheter/20141029-genusgranskning-i-startgroparna

Kårsidorna i Ergo, #2 2015: http://www.uppsalastudentkar.se/aktuellt/aktuellt/2015/karen-granskar-ku...

SVT Uppland, 2015-03–17:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland/studenter-granskar-sin-li...

UNT, 2015-09-16
http://www.unt.se/uppland/uppsala/brist-pa-normkritik-inom-juridik-38832...

Ergo, 2015-09-18
http://www.ergo.nu/nyheter/20150918-normkritisk-blick-på-juridisk-kurslitteratur 

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, 2016–02–08
http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=92681