Studiebevakare (100%) X 4

 

Studiebevakare
- 1 post på 100 % vid Medicinska sektionen
- 1 post på 100 % vid Samhällsvetenskapliga sektionen
- 1 post på 100 % vid Sektion Lära
- 1 post på 100 % vid Humanistiska sektionen

Om Uppsala studentkår
Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med både utbildningsfrågor såsom kursvärderingar,  granskningar av studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor såsom arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

Uppsala studentkår har fyra sektioner: Humanistiska, Medicinska och Samhällsvetenskapliga sektionen samt Sektion Lära.

Sektionernas arbete leds av ett sektionsråd. De olika sektionsrådens uppbyggnad ser lite olika ut, men alla har en ordförande, vice ordförande samt ett antal ledamöter. Ledamöterna är studenter som studerar vid utbildningsområdet. Studiebevakaren arbetsleds i stor utsträckning av sektionens ordförande.

När du är heltidsarvoderad på Uppsala studentkår har du studiegaranti för dina studier; det betyder att du kan ta studieuppehåll och vara lugn med att få komma tillbaka till dina studier. Du räknas även som student fortsättningsvis så att du har tillgång till studentrabatter etc.

Att vara studiebevakare
Som studiebevakare arbetar du vid en sektion och har ditt kontor ute på campus men förväntas även arbeta från kårhuset på fredagar. Som studiebevakare jobbar du med arbetsmiljöfrågor, fallverksamhet (det vill säga hjälper studenter i specifika fall där studenter fått problem kring sin utbildning) och hjälper till att stötta sektionens administrativa arbete genom att till exempelvis agera sekreterare i sektionsråden och hjälpa till med informationsspridning. Studiebevakaren fungerar som studenternas lokala ombud vilket innebär att ta emot studenter som vänt sig till sektionen med studierelaterade problem och ge dem hjälp och stöd. Studiebevakaren har därmed ofta kontakt med personal på universitetet. Som studiebevakare kommer du även att sitta som studentrepresentant i olika organ inom universitetet. Du är också ansvarig för att rekrytera studerandeskyddsombud, att utbilda och samordna dessa och tillsammans arbeta för att förbättra studenternas arbetsmiljö. Vid vissa sektioner ingår det även i uppdraget att ha övergripande ansvar för kontakten med sektionens studentrepresentanter och se till att de har stöd i sitt arbete. Studiebevakarna ingår även i fallgruppen där man gemensamt kan diskutera fallverksamheten och utbyta erfarenhet.

I arbetet som studiebevakare ingår även att vara med i kårens informationsarbete, framförallt vid terminsstarterna, men även under terminens gång. Du ska då kunna berätta om kåren, vår verksamhet och känna dig bekväm med att prata inför folk och ta kontakt med nya studenter.  Även om varje studiebevakare har ansvar för en specifik sektion så jobbar studiebevakarna ofta i nära samarbete med varandra.

Omfattning
Uppdraget är arvoderat på 100 % vilket motsvarar en heltidssysselsättning

Uppsala studentkår har kontorstider 9-17 varje vardag och du förväntas tidsrapportera ditt arbete mellan dessa tider. Vi implementerar generell komptid för övertid och kvällsarbete, alltså 1 timme extra motsvarar 1 timme man kan ta “ledigt” så länge det inte skadar verksamheten. Kvällsarbete förekommer.

Uppdraget sträcker sig från 12 augusti 2019 till 14 juni 2020. Uppsala studentkårs heltidsarvode är 14 259 kronor i månaden.

Överlämning sker i maj/juni och planeras tillsammans med företrädare och efterträdare. Samt en utbildningsvecka vecka 33 där man går igenom det mesta man behöver kunna för uppdraget.

Vi söker dig som:
-          vill engagera dig för studenternas rättigheter och förbättrade studietid

-          trivs med att arbeta självständigt, ta eget ansvar och möta nya utmaningar

-          känner dig trygg med att företräda dina studenter, ta plats och uttrycka din mening på ett diplomatiskt sätt

-          känner dig bekväm att kommunicera i skrift och tal på både svenska och engelska

Det är meriterande om du har:
-          tidigare erfarenhet av ideellt engagemang, inom kåren eller annan förening

-          tidigare erfarenhet av fackligt engagemang och arbete, t ex. arbetsplatsombud, skyddsombud eller dylikt.

-          haft studentrepresentantuppdrag eller annat förtroendeuppdrag inom Uppsala studentkår

Som studiebevakare har du möjlighet att vara med och påverka din och dina medstudenters studietid. Det är en chans att få mycket ansvar och skaffa dig meriterande erfarenheter. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansökan:
Du skickar CV och personligt brev till valberedning [at] us.uu.se

Du söker automatiskt till alla sektioner men kan givetvis önska en viss sektion.

Sista ansökningsdag är 26e maj. 
Intervjuer och rekrytering sker löpande.

Frågor kan ställas till vice ordförande Joel Cevey Tärnholm på vice [at] us.uu.se eller till studiebevakare på respektive sektion. Tveka inte att höra av dig till oss om det är något du undrar över! Kontaktuppgifter till alla studiebevakare, samt ytterligare information om studiebevakarrollen hittar du på http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning