Sommaradministratör Studentboet (Arvoderat)

Sommaradministratörens uppgift är att sköta de administrativa uppgifterna som normalt tillfaller verksamhetledaren. Det innebär att svara på mail och publicera annonser varje vardag i juli månad samt att hantera Studentboets konton på sociala medier. Arbetet uppskattas ta i snitt en till två timmar om dagen.

För sommaradministratören ingår följande arbetsuppgifter:
- att svara på de mail som inkommer till Studentboet
- att utifrån standardiserade svarsmallar och hänvisning till information på Studentboets hemsida ge bostadsråd via mail
- att ansvara för att annonser granskas och publiceras varje vardag
- att hantera och svara på frågor som inkommer till Studentboets sociala medier

Vi söker dig som:
- har erfarenhet av eller intresse för intresseorganisationer och/eller ideella organisationer
- är social och vill hjälpa människor från olika bakgrunder och med olika förutsättningar
- är kommunikativ och lättupplärd
- har erfarenhet av Google-kontor och Dropbox
- talar svenska och engelska obehindrat
- har kunskap om Uppsala och om dess geografiska uppdelning

Uppdraget har ett fast arvode på 5 000 kronor för en arbetsperiod på en månad från den 1 juli
till den 31 juli.

Skicka ditt CV och personligt brev till kontakt [at] studentboet.se senast den 12e Maj. Har du frågor om verksamheten eller uppdraget kan du mejla kontakt [at] studentboet.se.

Om Uppsala studentkår:
Uppsala studentkår grundades den 11 mars 1849 av nationerna för att ta hand om de frågor som rör alla studenter oavsett bakgrund. Grundandet av kåren blev starten för ett mångårigt arbete för att förbättra studenternas villkor vid Uppsala universitet och i samhället. Under årens lopp har kåren diskuterat och drivit frågor av skiftande inriktning, t.ex. bostäder för studenter, studiefinansiering, plats för studentrepresentanter i universitetsorgan, motionsanläggningar, studentvänliga priser på kurslitteratur och kampen för ett eget kårhus.

Om projektet Studentboet:

Studentboet är en bostadsportal för studentbostäder i Uppsala. Projektet startades på initiativ av Uppsala studentkår 2010 och finansieras av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala studentkår är således arbetsgivare för Studentboets personal.

Projektets syfte är att underlätta bostadssituationen för Uppsalas studenter genom att förse dem med information om bostadsmarknaden och att ge råd i bostadssökandet, att samla och granska andrahandsmarknadens annonser på vår hemsida och att bistå med bostadsjuridisk rådgivning till studenter. Bostadsmarknaden i Uppsala har länge varit svåröverskådlig och krånglig att ta sig in på för studenter vid stadens universitet.

Marknadens nästan 40 bostadsaktörer har inget gemensamt forum där alla olika aktörer finns samlade, vilket gör att studenter måste kontakta varje enskild aktör i jakten på bostad, något som kan vara enormt tidskrävande och besvärligt för en student som har annat att fokusera på.