Organisationssekreterare (100%)

Uppsala studentkårs organisationssekreterare ansvarar för att beslut som fattas inom Uppsala studentkår dokumenteras och arkiveras på ett korrekt sätt, och att information om dessa beslut förmedlas inom organisationen. Organisationssekreteraren ansvarar också för

samordning av de hundratals olika studentrepresentantposterna kåren tillsätter vid

universitetet. Organisationssekreteraren arbetar nära Uppsala studentkårs presidium, och även tillsammans med de förtroendevalda studiebevakarna.

För organisationssekreteraren ingår följande arbetsuppgifter:

- Uppsala studentkårs ständige sekreterare skall:

- Föra protokoll vid Uppsala studentkårs fullmäktiges möten

- Föra protokoll vid Uppsala studentkårs styrelsesammanträden

- Föra protokoll vid Presidieutskottets möten

- Tillse att protokoll justeras inom utsatt tid och arkiveras

- Tillse att beslutade ändringar i kårens stadgar och andra styrdokument, tillika i kårens

åsiktsdokument, införs och publiceras på kårens hemsida
- Förmedla information om beslut inom organisationen

- Samordna sektionernas arbete med protokoll och studentrepresentation
- Ansvara för registrering av kårföreningar
- Ha kontinuerliga avstämningssamtal med förtroendevalda
- Genomföra relevanta utbildningar för förtroendevalda och studentrepresentanter

- Ansvara för att fullgoda rapporteringsrutiner finns för förtroendevalda och studentrepresentanter

- Genomföra utredningar på uppdrag av Uppsala studentkårs styrelse

- Ansvara för Uppsala studentkårs studiecirklar hos folkuniversitetet.

- Assistera presidiet med administrativa uppgifter

Vi söker dig som har erfarenhet av:

- Intresseorganisationer eller ideella organisationer

- Administrativa uppgifter

- Studentinflytande och studentrepresentation

- Google-drive

Du är en person som:

- är organiserad och noggrann

- kan hantera en stor variation av arbetsuppgifter samtidigt

- talar svenska och engelska obehindrat

Om Uppsala studentkår

Uppsala studentkår representerar majoriteten av studenterna vid Uppsala universitet och arbetar aktivt med att skapa en bättre studietid för studenterna. Det gör vi genom att påverka universitetet i frågor som rör kvalitet i utbildningen, arbetsmiljö och mycket annat.

Uppdraget är på heltid, sträcker sig över tio månader och arvoderas med 14 259 kronor i månaden. Tillträde sker 15 augusti och frånträde den 15 juni. Den som innehar uppdraget förväntas att tillsammans med sin efterträdare planera så att en två veckor lång överlämning genomförs utöver ordinarie uppdragstid. För att fullgöra uppdraget finns resurser på kåren att tillgå, såsom styrdokument, personal och kontorsplatser.

Skicka ditt CV och personliga brev till vice [at] us.uu.se senast den 3 juli 2019. Har du några frågor om uppdraget kan du maila till vice [at] us.uu.se