Öppet möte för Uppsala studentkårs jämlikhetspolitiska åsiktsprogram.

11 februari 2013

Det är snart dags att revidera det jämlikhetspolitiska åsiktsprogrammet, och vi som sitter i arbetsgruppen vill gärna bjuda in alla Uppsala studentkårs medlemmar till ett öppet möte där man kan komma med synpunkter och idéer om programmet och dess utformning.

 

Uppsala studentkår har ett antal åsiktsprogram som ligger till grund för mycket av det påverkansarbete som utförs. Nu är det dags att revidera det jämlikhetspolitiska åsiktsprogrammet. Detta är ett ypperligt tillfälle för kårens medlemmar att påverka.

Den 18 februari kl 17.15 håller Uppsala studentkår ett öppet möte för alla medlemmar där vi bollar idéer och förslag på hur kåren borde jobba med jämlikhetspolitiska frågor. Efter detta möte samlar arbetsgruppen in de idéer och synpunker som uppkommit och utarbetar ett förslag till jämlikhetspolitiskt åsiktsprogram som sedan behandlas på fullmäktigesammanträdet den 7 mars.

Om man har åsikter men inte kan närvara på mötet går det bra att maila in dem till fum.ordf [at] us.uu.se innan mötet!

Mötet håller på så länge det behövs men räkna med ca 2 timmar. Kåren har en föräldrapolicy som begränsar mötestider till senast kl 22.00.

Mötet hålls i kårhuset på Övre Slottsgatan 7 och vi bjuder på fika!

Välkommen!

 

Läs mer på Facebook!

 

Relaterat innehåll