Rapporter

Här finns rapporter från Uppsala studentkår. Rapporterna är sorterade i datumordning och de senaste finns först i listan.

BilagaStorlek
PDF icon (2018-11-28) 7 krav för en bättre studentstad - slutrapport 4.3 MB
PDF icon (2017-11-24) Studenternas psykosociala arbetsmiljö vid Uppsala universitet1.73 MB
PDF icon 160610 7 krav för en bättre studentstad - uppföljning i halvtid3.86 MB
PDF icon 160608 Lika villkor men på vilka villkor?441.38 KB
PDF icon 160527 Promemoria angående alternativa urvalsmetoder598.48 KB
PDF icon Stödmaterial till rekryteringsgrupper3.18 MB
PDF icon Information på lika villkor? – En granskning av Uppsala universitets hemsida 150501165.59 KB
PDF icon En flerdimensionell bostadsmarknad. Hur fungerar studentboet.se och hur vill studenterna bo? Maj 2014.1.4 MB
PDF icon Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet - En undersökning av Uppsala studentkår, 2012/2013.1.61 MB
PDF icon Från utbildning till yrkesliv. Juni 2013.628.28 KB
PDF icon 130524 Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler studenter utomlands?1.69 MB
PDF icon Fortfarande utbildning straffbart? Uppsala studentkår, Saco studentråd, Stockholms universitets studentkår, Umeå studentkår 20122.54 MB
PDF icon Karriärrådgivning och studievägledning - En tjänst för studenterna! Undersökning av Uppsala universitets studievägledning. 2012.9.1 MB
PDF icon Trafiksituationen för studenter i Uppsala – en lägesrapport. Juni 2011.81.42 KB
PDF icon Bostadssituationen för Uppsalas studenter 2010/2011. Gjord i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommun. April 2011.1.77 MB
PDF icon UTN - sektion eller kår? 2010.1.86 MB
PDF icon Rapport om studenternas arbetsmiljö. Mars 2010.2.14 MB
PDF icon Trafiksäkert för studenter – en rapport om cykel- och kollektivtrafiken i Uppsala. Maj 2010.1.93 MB
PDF icon Fortfarande utbildning straffbart? Uppsala studentkår, Saco studentråd, Stockholms universitets studentkår, Umeå studentkår 20102.31 MB
PDF icon Lärarledd undervisning vid Uppsala universitet. Juni 2009.118.54 KB
PDF icon Rapport inför studentomröstningen på TekNat 2003.584.08 KB
PDF icon Att skapa lärare i världsklass197.04 KB
PDF icon Hur ska studentinflytandet på TekNat stärkas?: En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår1.86 MB
PDF icon Delad eller enad kår?: Analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår584.08 KB
PDF icon Preliminär rapport från Uppsala studentkårs kampanjkommitté359.92 KB