Studiebevakning

STUDIEBEVAKNING

Uppsala studentkår bedriver studiebevakning för att säkerställa dina och dina medstudenters rättigheter och studievillkor under er studietid vid Uppsala universitet. Det innefattar allt från att du har bra föreläsare och god ventilation i föreläsningssalarna till att du får hjälp och stöd om du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Studiebevakaren är således ditt ombud som student och representerar dig gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. 

Med vad kan jag vända mig till er? 

Du kan vända dig till oss om du har frågor gällande examinering, kursplaner, för hög eller låg arbetsbelastning eller om du helt enkelt inte vet var du skall vända dig med en specifik fråga. Studiebevakarna bedriver även fallverksamhet, det vill säga hjälper studenter i specifika fall där studenter fått problem kring sin utbildning. Vi kan fungera som bollplank och rådgivare om du stöter på problem eller om du känner dig illa behandlad i någon studierelaterad situation.

Stöd till föreningar och studieråd

Studiebevakarna finns även till för att hjälpa och stödja de föreningar och studieråd som är kopplade till de olika sektionerna samt de studentrepresentanter som finns i universitetets organ och arbetsgrupper. Vi arbetar även med en rad andra arbetsmiljö- och studierelaterade projekt och representerar studenterna inom universitets beredande och beslutande organ.

 

PÅVERKANSARBETE

Studiebevakning handlar till stor del om påverkansarbete gentemot universitetet för att förbättra studenternas villkor. Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenterna rätt att utöva inflytande vid universitetet, och de har även rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker.

Det är du som studerar som har bäst insyn i hur det ser ut på din utbildning och vad som kan behöva förbättras. Ditt perspektiv är mycket viktigt och vi kan hjälpa dig att föra fram det.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, såvida du inte själv vill något annat.

 

VEM ÄR MIN LOKALA STUDIEBEVAKARE?

Uppsala studentkår är uppdelad i fyra sektioner; Humanistiska, Medicinska, Samhällsvetenskapliga och LÄRA. Vilken sektion du hör till beror på vid vilken institution du studerar vid. Klicka på fliken ”SEKTIONER” för att få reda på vilken sektion du tillhör.

Har du några frågor eller funderingar finns vi här för dig, tveka inte att höra av dig!