Stöd & Råd

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Uppsala studentkår arbetar aktivt för att säkerställa dina och dina studiekamraters rättigheter och intressen under er studietid vid Uppsala universitet. Vi har en rad råd- och stödfunktioner som finns till för att du och dina studiekamrater ska ha en så bra studietid som möjligt.

Är du student på grund eller avancerad nivå? Då är det bra att känna till de lokala studiebevakarna ute på de olika sektionerna som du kan vända dig till. Studiebevakarna finns på plats på ditt eget campus och är en bra första kontakt om du har stött på problem eller har frågor som berör din utbildning eller arbetsmiljö.

Är du osäker på vem du ska kontakta? Ta då kontakt med din lokala studiebevakare som i regel kan ge dig den vägledning eller det stöd du behöver.

Uppsala studentkår har även ett Student- och doktorandombud som finns till för både studenter och doktorander. Student- och doktorandombudet erbjuder stöd och vägledning till studenter och doktorander i enskilda ärenden men kan även agera som ombud eller medlare i kontakten med universitetet eller andra myndigheter så som t ex CSN och Försäkringskassan.

Har du några frågor eller funderingar finns vi här för dig, tveka inte att höra av dig!