Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud (förkortas SSO) är studenter som valts av sin sektion för att fungera som arbetsmiljöombud för studenter och till den kan du vända dig om det är något som inte fungerar i studiemiljön. Till exempel om ljudnivån är alldeles för hög vid studieplatserna eller om luftkonditioneringen inte fungerar som den ska.

De som har valts till SSO vill helt enkelt arbeta för att din nuvarande arbetsmiljö/studiemiljö är så optimal som möjligt och de sitter med i respektive sektions arbetsmiljökommitté. Det går att dela in studiemiljön i fysisk och psykisk där den fysiska inkluderar utbildningslokaler, utrustning, lunch-, vilo-, och grupplokaler. Den psykiska är bland annat jämlikhet, jämställdhet, stämningen och prestationskrav.

Den som rekryterar SSO, samordnar, utbildar och leder dessa, är studerandehuvudskyddsombud (SHSO). Det är sektionens studiebevakare med arbetsmiljöansvar som är SHSO. För att komma i kontakt med din SSO eller SHSO så kontaktar du din sektion.