Studentrepresentanter

Enligt Högskolelagen har vi som studenter rätten att vara representerade i alla beslutande och beredande organ som påverkar utbildningen och studenternas situation. Uppsala studentkår utser därför flera hundra studentrepresentanter som ska ta tillvara på våra intressen och säkra vårt inflytande över vår utbildning.

Men vad är en studentrepresentant?

En studentrepresentant är en student som är utsedd av studentkåren att representera studenterna och våra frågor samt intressen gentemot universitetet. Ett sådant uppdrag kan vara alltifrån att sitta i ett Råd för lika villkor på en institution eller vara ledamot i en fakultetsnämnd (styrelsen för fakulteten) eller sitta med i styrelsen för hela universitetet.

Vi håller också utbildningar samt har en handbok (finns digitalt här nedanför och fysiskt hos din sektion) för våra studentrepresentanter, så att du ska vara så väl förberedd som möjligt för ditt uppdrag!

Det där låter ju kul! Hur blir jag en studentrepresentant?

Det beror på vilket uppdrag du vill ha och vad du tycker är intressant. Uppsala studentkårs sektioner tillsätter alla studentrepresentanter som hör till specifika institutioner och fakulteter. Det är dock inte ovanligt att sektionerna har gett i uppdrag till studieråd eller föreningar att tillsätta vissa studentrepresentantuppdrag. Men för att veta mer gå in på fliken ”sektioner” och hitta din sektion!

Vill du engagera dig universitets -eller fakultetsövergripande frågor är det Uppsala studentkårs centrala del du ska höra av dig till. Tillsammans med de andra studentkårerna tillsätter vi alla de uppdragen. Exempel på centrala uppdrag är: Kvalitetsrådet, internationaliseringsrådet och Disciplinnämnden. Sedan finns det en rad tillfälliga uppdrag som vi utlyser, så håll utkik på vår sida ”lediga uppdrag” 

Vill du veta mer? Vill du bli studentrepresentant?

Hitta din sektion under fliken "Sektioner" för kontaktinformation så att du kan hitta ett uppdrag som passar dig.

För de uppdrag som tillsätts centralt av Uppsala studentkår. Ta en titt på våra lediga uppdrag! Eller mejla polsek [at] us.uu.se och fråga! 

Vill du komma i kontakt med din studentrepresenant? Mejla i så fall din studiebevakare för frågor gällande insutition och fakultet, och kårens politiske sekreterare för frågor på central universitetsnivå.