Studentrepresentanter

Studentrepresentation 

Att vara studentrepresentant är en av de viktigaste insatserna som du kan göra för dina medstudenter under din studietid. För att vi studenter ska kunna säkra vårt inflytande i utbildningen måste vi tillsammans se till att studenter finns representerade i alla universitetets beredande och beslutande organ. Att tillsätta och organisera studentrepresentanter är därför en av studentkårens huvuduppgifter.

Att det finns studentrepresentanter i samtliga universitetsorgan är kärnan i studentinflytandet; genom att finnas representerade får vi möjligheter att ge ett studentperspektiv på frågor som berör oss. Studentinflytande är avgörande för utbildningskvalitén och utbildningsutvecklingen. I högskolelagen står det uttryckligen att studenterna och lärosätena har gemensamt ansvar för kvalitetsarbetet, och vidare ska lärosätena uppmuntra studenterna till att delta i utvecklingen av sina utbildningar. För att detta ska vara möjligt behövs studentrepresentanter i organ på alla nivåer inom universitetet.

Men vad är då en studentrepresentant?

En studentrepresentant är en student eller doktorand som är utsedd av en studentkår till ledamot eller suppleant i ett beslutande eller beredande organ inom universitetet. Det kan till exempel gälla organ som rör grundutbildningen, programsamordning, lika villkor, fakulteten eller institutionen. Studentrepresentantens uppdrag är att ge ett student- och doktorandperspektiv på de frågor som diskuteras och att bidra till att de beslut som fattas gynnar studenterna och doktoranderna.

 

Hör av dig till studiebevakaren på Sektion Lära för att få reda på vilka uppdrag som är lediga. Skicka ett mejl till studiebev.lara [at] us.uu.se