Föreningar

Feministiska lärarstudenter Uppsala
Vi är en förening som arbetar för en normkritisk och inkluderande lärarutbildning. Vi vill vara en plattform för diskussion kring frågor som rör rasism, klass, genus, hbtq, intersektionalitet och funktionalitet. Vi har under vårt första verksamhetsår bland annat anordnat fikaträffar, pubkvällar och föreläsningar. Vi har även varit delaktiga i lärarutbildningens inspark och "Lärare gör vad vi kan", som var en insamling till organisationen "Vi gör vad vi kan". Vi hoppas att kunna fortsätta och utveckla detta arbete.

LärSam

Lärarstudenternas samhällsvetenskapliga förening Uppsala – LärSam

LärSam arbetar för att förbättra lärarstudenters utbildning utifrån de krav och förväntningar som vi studenter har på att vår utbildning ska vara så bra som möjligt. Vi studenter vill vara rustade pedagoger, didaktiker och lärare samt väl grundade i våra ämnen när vi avlagt vår examen. För att nå dit, till utbildningens fulla potential, handlar det för LärSam framförallt om att i universitetsutbildningenförstärka och utöka de didaktiska inslagen och förankra utbildningen i våra ämnens styrdokument från Skolverket.

 

Förutom påverkansarbete så arrangerar LärSam roliga och intressanta träffar för samtliga lärarstudenter. Allt från spännande gästföreläsare till filmkvällar och fikor. Vi tycker det är viktigt att studenter får träffas över terminsgränser och ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter, tips och idéer med varandra. Vi är framtidens lärare!

 

LärSam - lärarstudenternas samhällsvetenskapliga förening Uppsala - är en ideell kårförening som står under Sektion Lära. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och består av studenter vid Uppsala universitet som läser lärarprogram med inriktning Samhällskunskap.