Sektion Lära

Sektion Lära är en del av Uppsala studentkår och representerar alla studenter som studerar på Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet, vilket innefattar studenter som läser pedagogik eller på något av lärarprogrammen. Vi håller till på Blåsenhus, men har kontakt med andra campus och fakulteter då många lärarstudenter befinner sig på olika sådana under sin utbildning.

Sektion Lära bedriver i första hand påverkansarbete i syfte att göra pedagogik- och lärarutbildningarna ännu bättre. Detta arbete grundar sig i dig som student och vad du vill förändra eller bevara med din utbildning. Utöver påverkansarbete anordnar Lära, med hjälp av sina utskott och föreningar, även aktiviteter av olika slag för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Vill du engagera dig för att göra din och andras studietid till den bästa - hör av dig till oss! 

Sektion Läras sektionsråd består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter. Rådet sammanträder omkring en gång var tredje vecka för att diskutera aktuella frågor på sektionen och hålla bra kontakt mellan rådet och studiebevakningen.

Studiebevakningen på sektionen består främst av fallverksamhet och arbetsmiljöarbete. Sektionen har en heltidsanställd studiebevakare som finns för att stödja studenter i deras utbildning om de har frågor eller stött på problem. Studiebevakaren arbetar även med att driva studenternas åsikter inom universitetet för att förbättra våra utbildningar. Om du har funderingar över din utbildning eller undrar hur du kan engagera dig för att förbättra den, tveka inte att höra av dig! Studiebevakaren hittar du på Blåsenhus rum 12:014. Du kan också mejla på studiebev.lara [at] us.uu.se.

Om du som student är i behöv av vägledning, kontakta studiebevakare Johanna Andersson på studiebev.lara [at] us.uu.se

 

Följ gärna Sektion Lära på:

Facebookgrupp: Sektion Lära 
Ordförandes facebooksida: Ordförande Sektion LÄRA
Instagram: sektionlara 

 

 

BilagaStorlek
Image icon pg_us_ordf._.png193.13 KB