Sektion Lära

Sektion Lära är den del av Uppsala studentkår som är till för studenterna på den utbildningsvetenskapliga fakulteten, vilket innefattar studenter som läser pedagogik eller på lärarprogrammet. Vi håller till på Blåsenhus men har kontakt med andra campus och fakulteter då lärarstudenter finns överallt på universitetet. Sektion Lära arbetar efter de tre ledorden: Inflytandestöd, aktivitet. 

Sektion Läras sektionsråd består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter. Rådet sammanträder ca en gång var tredje vecka för att diskutera aktuella frågor på sektionen och hålla bra kontakt mellan rådet och studiebevakningen.

Sektionsrådet når man enklast via mail till ordförande på: ordf.lara [at] us.uu.se

Studiebevakningen på sektionen består av fallverksamhet, arbetsmiljöverksamhet samt sektionsansvar. Studiebevakaren stödjer studenterna i deras utbildning om de har frågor eller stött på problem. Lära samarbetar med fakulteten för att utbildningen ska bli så bra det bara går. Studiebevakningen ser till att det dagliga arbetet på sektionen flyter på som det ska och att studenterna alltid har någon att vända sig till om de behöver.

Studiebevakningen hittar man på Blåsenhus, rum 12:014, eller maila studiebevakningen på studiebev.lara [at] us.uu.se

Vi finns på flera sociala medier:
Facebookgrupp: Sektion Lära 
Ordförandes facebooksida: Ordförande Sektion LÄRA
Instagram: sektionlara   

 

 

 

BilagaStorlek
Image icon pg_us_ordf._.png193.13 KB