Föreningar

Föreningen samhällsvetarna Uppsala
Föreningen syftar till att stödja dem som studerar samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet, framförallt studenter vid Samhällsvetarprogrammet och Samhällsplaneringsprogrammet. Målet är att förbättra studietiden för medlemmarna samt förbereda dem inför kommande arbetsliv genom bland annat utbildningsfrämjande och studiesociala aktiviteter.

FREUD
FREUD är en fest- och intresseförening för psykologistuderande vid Uppsala universitet. Föreningens huvudsyften är att verka för god gemenskap hos psykologistuderande genom olika typer av fester och evenemang, bevaka psykologstudenternas intressen för en bra utbildning och arbetsmiljö samt upprätthålla och föra vidare studenttraditioner så som välkomnande av nya studenter vid institutionen. 

Uppsala Politicesstuderande
UPS utläses som Uppsala Politicesstuderande och är programföreningen för politices kandidat-, magister- och masterprogram med cirka 400 medlemmar. Föreningen startades år 1995 med två uttalade syften – att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen.

Feministiska Samhällsstudenter Uppsala  

FEMSAM Uppsala är en förening som verkar för att främja normkritik och ett genusperspektiv inom samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala Universitet. Vi anordnar föreläsningar, granskning av kurslitteraturen och många roliga evenemang och aktiviteter för föreningens medlemmar.                        

Dynamicus

Dynamicus är föreningen för Uppsalas personalvetarstudenter. Föreningen utgör ett praktiskt komplement till utbildningen och sätter extra guldkant på den sociala tillvaron. Dessutom skapar vi förutsättningar inför framtiden genom kontakter med arbetslivet. Vi skapar en gemenskap för våra medlemmar och skaffar tillsammans verktyg som är direkt användbara i kommande arbetsliv.

Uppsala Systemvetare

Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening för alla studenter som läser kandidatprogrammet, masterprogram eller kurser i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Vi har i dagsläget cirka 300 st aktiva medlemmar. Föreningen drivs av studenter som arbetar med att öka medlemmarnas välbefinnande såväl socialt som utbildningsmässigt. Vi arbetar även med att underhålla, utveckla och stödja studenterna och vill erbjuda något för alla. Inom föreningen kan man engagera sig aktivt i styrelsen eller våra utskott eller bara ta del av de aktiviteter som föreningen anordnar.

Uppsala Medievetare 

Uppsala Medievetare är en ideell studentförening som grundades under hösten 2011. Föreningen är öppen för alla studenter med ett intresse för media, kommunikation och journalistik. Syftet med föreningen är att vidareutveckla, komplettera och väcka intresse för den medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen vid Uppsala universitet. En viktig del vårt arbete är att bidra med en ökad näringslivskontakt bland utbildningens studenter. Vi arbetar därför med att arrangera spännande gästföreläsningar och företagsbesök. Vi genomför studiesociala aktiviteter, såsom insparkar vid terminsstart och middagar under terminerna. Vi anser att detta är ett bra sätt att främja kontakt och gemenskap mellan studenter inom MKV-utbildningens olika nivåer. Sist, men inte minst, för vi studenternas talan i utbildningsrelaterade frågor och arbetar för en god studiesocial miljö vid institutionen för informatik och media. Allt för att du ska få en utbildning som du är nöjd med!   

Uppsala Peace and Development Students’ Association

Association (UPaD) was established on the 18th of April 2012 as a student forum for the students on the Bachelor Programme in Peace and Development Studies. However, UPaD also welcomes non-programme students taking courses within the areas of either Peace and Conflict Studies or Development Studies. UPaD aims to enhance the study experience for those studying Peace and Conflict Studies and Development Studies, with its main focus on those attending the Bachelor programme. The association seeks to strengthen the bond between the students and the University, primarily the Department of Peace and Conflict Research and the Department of Government, as well as with the wider student community in Uppsala and with sectors of society related to our studies.