Studentbokhandeln

Uppsala studentkår är en av flera ägare till Studentbokhandeln, vilket gör att Studentbokhandeln är studentägd! 

Som medlem i Uppsala studentkår har du tillgång till förmåner när du köper kurslitteratur där.