Studentbokhandeln

Uppsala studentkår är en av flera ägare till Studentbokhandeln, vilket gör att Studentbokhandeln är studentägd! 

Som medlem i Uppsala studentkår har du 10 % rabatt på din kurslitteratur där.