Verksamheter under kåren

Här finner du information om olika typer av projekt och verksamheter, som antingen drivs genom arbetsgrupper och utskott inom kåren eller via styrgrupper tillsammans med andra parter. 

Vissa av dessa verksamheter har Uppsala studentkår tagit intiativ till men drivs numera mestadels externt. Andra ansvaras för av arvoderade på kåren och kampanjen 7 krav lanserades valåret 2014.

Vi är med och driver dessa då vi anser att verksamheterna förbättrar livet som student för alla och Uppsala som studentstad i helhet.