Styrelse

Uppsala studentkårs styrelse är det verkställande organet inom kåren. Styrelsen har ansvaret för kårens ekonomi, personal, arvoderade och löpande verksamhet. Det är styrelsen som verkställer fullmäktiges beslut.
Styrelsens ledamöter väljs av fullmäktige och består under verksamhetsåret 19/20 utav åtta stycken ledamöter och kårens ordförande samt vice ordförande.

 

Styrelsen verksamhetsåret 2019/2020:

Johannes Bäck
ordf(a)us.uu.se
Uppsala universitets studenter 

Mårten Andersson
vice(a)us.uu.se
Obunden

Robin Pelgrom
Uppsala universitets studenter

Olivia Andersson Nensén
Allians för kåren

Micaela Janatuinen
Humanistiska sektionen

Jacob Färnert 
Samhällsvetenskapliga sektionen

Alina Lantto Qvarnfort
Uppsala universitets studenter

Hedda Ottesen
Obunden