Styrelse

Uppsala studentkårs styrelse är det verkställande organet inom kåren. Styrelsen har ansvaret för kårens ekonomi, personal, arvoderade och löpande verksamhet. Det är styrelsen som verkställer fullmäktiges beslut.
Styrelsens ledamöter väljs av fullmäktige och består under verksamhetsåret 17/18 utav nio stycken ledamöter och kårens ordförande samt vice ordförande.

 

Styrelsen verksamhetsåret 2017/2018:

Max Stenberg
ordf(a)us.uu.se
S-studenter (S)

Ann-Catrin Wells
vice(a)us.uu.se
Ingen partitillhörighet 

Sofie Annerfalk
S-studenter (S)

Cecilia Ek
F!-studenter (F!)

Charlie Stränberg
F!-studenter (F!)

Alva Cedergren
S-studenter (S)

Pontus Valdemarsson
Vänsterns studentförbund (VSF)

Johannes Brolinson
Vänsterns studentförbund (VSF)

Amanda Tedenljung
F!-studenter (F!)

Karin Rask
F!-studenter (F!)

Jakob Stone
S-studenter (S)