Presidium

Kårens presidium består av en ordförande och en vice ordförande som har i uppdrag att leda organisationen och att representera organisationen utåt. Under verksamhetsåret 19/20 är Johannes Bäck ordförande och Mårten Andersson är vice ordförande.

Ordförandens uppgifter är att leda kåren som organisation och att vara kårens ansikte utåt. Ordförande ansvarar även att se till att de åsikter och frågor som kåren driver faktiskt drivs. Detta genom att till exempel närvara i rektorns ledningsråd och rektors beslutsammanträde som hålls en gång i veckan. Det är då rektorn fattar sina beslut och då är ordförande där för att göra din röst hörd.

Men det är inte bara mot universitetet som ordförande företräder dig som student, utan även mot kommunen och nationella aktörer. Ordförande deltar i debatter, paneler, håller tal och deltar vid officiella besök och tillställningar. Detta bidrar till att vi studenter är företrädda och att makthavare i Uppsala vet att vi är en grupp med en stark organisation i ryggen och som gör vår röst hörd.

Kårens vice ordförande har ansvar för den interna organisationen genom till exempel arbetsledning av de som jobbar på det centrala kansliet och på sektionerna. Vice ordförande har även övergripande ansvar för samordning och utbildning av studentrepresentanter och för studiebevakningen som kåren bedriver.  Vice ordförande sitter även i styrgrupperna för de externfinansierade projekten som kåren driver: Studentboet, Kondoma Mera! och ESMeralda.