Sektioner

Sektionerna inom Uppsala studentkår är bland annat till för att studenterna ska komma i närmare kontakt med kåren och för att flera olika åsikter ska kunna samlas in och bidra till att kåren kan representera alla studenter. En annan viktig uppgift för sektionerna är att bevaka just din utbildning! Det finns fyra olika sektioner som täcker olika fakulteter och vetenskapsområden: Medicinska, Samhällsvetenskapliga, och Humanistiska sektionen samt sektion LÄRA. På varje sektion finns det minst en studiebevakare som är arvoderad av Uppsala studentkår och ett sektionsråd som står i koppling till styrelsen och fullmäktige. Mer om de individuella sektionerna, studiebevakningen och kontaktinformation finns under fliken Sektioner.