Uppsala universitets studenter

US är det enda kårpartiet utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är - snarare än partipolitik -  studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Vi vill decentralisera kåren på riktigt och stärka samarbetet mellan de kårer och studentföreningar som finns vid universitetet. Med rätt påverkansverktyg kan vi skapa en mer jämlik, tillgänglig och kvalitativ utbildning. Vår studentpolitik bygger på visionen om att Uppsala studentkår ska ha Sveriges bästa studentrepresentation!

Här finns namnen på Uppsala universitets studenters fullmäktigeledamöter 2015/2016

 

Ordinarie ledamöter:
Rebecca Grebestam
Gustav Sundell
Andreas Carlsson
Maja Sonesson
Augusta Broomé
Erik Tullberg
Filip Lindell
Axel Burman
Eric Nilsson

Ersättare:
Fredrik Jonasson
Elias Mannheimer