Allians för kåren

Vår hjärtefråga är ett reformerat valsystem, så att alla sektioner får en proportionell representation i kåren. Vi vill vända kårens budgetunderskott till överskott, så att kåren åter kan börja prioritera sektionerna och studiebevakningen. Vi vill att kåren ska lägga mindre tid på partipolitik, och mer tid på att påverka i frågor rörande studiekvalitet och studenters villkor, som t.ex. verka för tillräckligt med lärarledd tid på alla utbildningar, lägre priser i cafeteriorna på campus och fler mikrovågsugnar.

Här finns namnen på Allians för kårens fullmäktigeledamöter 2015/2016

 

Ledamöter:
Adrian Ribbing
Frida Almlöf
Fredrik Hultman
Sara Elingfors
Stefan Golinjanin
Eddie Fernberg
Anastasia Altynnikova
Jonathan Arvidsson

Ersättare:
Stefan Tovesson
Michael Holtorf
Jonathan Rex
Leo Pierini
Oscar Matti
Evelina Solem
Lucas Kramer
Jonas Lårdh