Fullmäktige

Mötesdagar 2018

12 september kl 17.15-21.00

09 oktober kl 17.15-21.00

13 november kl 17.15-21.00

12 december kl 17.15-21.00

Plats: Eva Netzelius, Blåsenhus

Fullmäktige är Uppsala studentkårs högsta beslutande organ och det är där som de stora besluten om kårens riktning fattas genom till exempel verksamhetsplan och åsiktsdokument. Fullmäktige beslutar även om  vilka som ska sitta i styrelsen och vilka som representerar oss studenter i många viktiga organ, till exempel universitetets styrelse (konsistoriet) och Akademiska senaten.
Fullmäktige består av 33 ledamöter och väljs vid det årliga kårvalet där alla kårmedlemmar har rösträtt. Hur du röstat i kårvalet avgör alltså också vilken service kåren ska ge dig och andra medlemmar och vilken studentpolitik som ska drivas.

Fullmäktige sammanträder cirka sju gånger per år och alla medlemmar i Uppsala studentkår har rätt att närvara, yttra sig och lägga fram förslag.
Konstituerande fullmäktige sker i april-maj efter att kårvalet har avslutats. För det året (som börjar den 1 juli näst efter konstituerande fullmäktige) så gäller annan mandatfördelning då valet gör att denna förändras. För aktuell information om detta se www.karvalet.nu

Verksamhetsåret 18/19 finns det fem partier med mandat i fullmäktige. Dessa är fördelade enligt:
Allians för kåren: 6 mandat 
Fi-studenter: 5 mandat
S-studenter: 6 mandat
Uppsala universitets studenter: 12 mandat
Vänsterns studentförbund: 4 mandat

Alla medlemmar i Uppsala studentkår har rätt att skicka in motioner till fullmäktige. Motionen kan handla om vadsomhelst men ska innehålla motionärens namn och vara fullmäktiges presidium tillhanda senast fjorton dagar före fullmäktiges sammanträdesdag. Motioner kan skickas till Fum.Ordf(a)us.uu.se

BilagaStorlek
PDF icon sammanfattning_av_valbara_poster.pdf387.67 KB