Verksamhetsbidrag

Här finns information om hur ni som förening, sammanslutning eller organisation kan söka verksamhetsbidrag. I policydokumentet står det vilka villkor som gäller för att kunna söka. Det finns också en enkel ansökningsblankett. Observera att tillvägagångssätt för kårpartier skiljer sig åt, se §29 i policydokumentet.

För ansökan som gäller vårtermin ska ansökan vara inne 15 november och för ansökan som avser verksamhet för hösttermin ska ansökan vara inne 15 maj. Fullständig ansökan lämnas till Uppsala studentkårs reception på Övre slottsgatan 7.