Allmänna föreskrifter och regler

Den som har bokat ansvarar för sina gäster. Därför är det viktigt att du informerar alla om de regler som finns. Vid skadegörelse debiteras alltså du, om det är du som har hyrt Norredatorp. 

Våra priser är låga för att du ska ha råd att hyra. Men för att kunna hålla det låga priset krävs det att du ser till att det är städat och välskött när du åker därifrån. Det gäller givetvis utomhus och inomhus. Var sak har sin plats så lägg tillbaka sakerna som ni har använt i stugan där ni tog dem.
Observera att husdjur inte är tillåtna inomhus.

Regler utomhus:

Skräpa inte ner i naturen! Ta rätt på emballage, tomglas m.m. Soptunnor finns vid parkeringen.

Bryggan är en privat badbrygga (Allemansrätten inkluderar inte bryggor), vilket innebär att fiske från bryggan inte är tillåtet. Husdjur bör heller inte vistas på bryggan för andra badandes trevnad.

Husdjur skall hållas under uppsikt och vara kopplade (eller motsvarande) om andra sällskap vistas i er närhet.

Icke fridlysta, vilda växter får du naturligtvis gärna plocka i rimlig mängd, men kom ihåg att inte plocka inom synhåll från husen och att inte bryta levande kvistar , gräva upp plantor eller göra annan åverkan på mark och växtlighet.

Det är endast tillåtet att elda på de iordningsställda grillplatserna. Se till att elden eller glöden slocknat ordentligt innan du lämnar platsen.

Spela inte musik högt ute.

 

Vi tackar på förhand för visad hänsyn!