Kårpartier & kandidatlistor

I kårvalet 2019 ställer tre kårpartier upp. Nedan finns en sammanfattning av partierna och en kort beskrivning av deras visioner. 
 

logotyp

S-studenter
(S)

S-studenter arbetar för ett universitet som ger alla lika möjligheter. Vi tror på ett jämlikt samhälle och inser därför att kampen för studenternas bästa inte slutar i föreläsningssalen. Därför är en av våra prioriterade frågor ett ökat bostadsbyggande för att alla studenter ska ha rätt till en bostad. En annan viktigt fråga för oss är studenters välmående. Därför har vi tagit fram ett handlingsprogram mot psykisk ohälsa som ni kan hitta på vår hemsida. Vi är emot alla försök till privatisering av universitetet och är övertygade om att den akademiska autonomin garanteras genom en autonomi från marknaden. Rösta på S-studenter för en studentkår som vågar ta ställning!

Hemsida

Kandidatlista

logotyp

Uppsala universitets studenter
(UUS)

Till skillnad från andra kårpartier har UUS ingen rikspolitisk anknytning eller särskild politisk ideologi. Därför kan vårt fokus ligga helt på att arbeta för en bättre studietid för oss alla. UUS styrs främst av två principer - dels att fokusera på det som är bäst för oss studenter och dels att avskaffa partisystemet så att de lokala sektionerna och studentföreningarna får både inflytandet och erkännandet de förtjänar för arbetet de gör för kåren.

Uppsala studentkår står inför stora utmaningar. Sedan 2014 har studenterna på tre av de tidigare sju sektionerna brutit sig ur för att bilda egna kårer. Detta betyder att Uppsala studentkår tappat ungefär 40 % av organisationen. Det blir allt svårare för partierna att engagera och hålla kvar nya aktiva i kårens fullmäktige. Samtidigt finns hundratals eldsjälar i sektioner och studentföreningar. De driver varje dag den studiebevakning som verkligen gör skillnad i studenters liv. Ändå tillåts de inte bestämma över kårens riktning, vilka som ska inneha de centrala uppdragen eller vad kåren ska lägga sina pengar på. Vi ser inte att denna utveckling är hållbar. Det är dags att lämna partipolitiken och ge makten till studenterna på riktigt!

Rösta UUS för att vi ska få en kår där det lokala bestämmer istället för partipolitiken!

Hemsida

Kandidatlista

Allians för kåren

Allians för kåren

Vi vill verka för att det ska finnas flera fungerande studentkårer vid Uppsala universitet, och att de nybildade kårerna får ett större ansvar. Vi tycker att kåren oavsett vad ska vara en seriös studentröst som prioriterar studenterna framför partipolitiska konflikter. Därför vill vi reformera kårens valsystem. Vi vill att kåren ska fokusera mer på studentfackliga frågor rörande studiekvalitet och studenters villkor, som att verka för bättre studiemiljö, tillräckligt med lärarledd tid på alla utbildningar och längre öppettider på biblioteken.

Hemsida

Kandidatlista