Kårpartier & kandidatlistor

I kårvalet 2018 ställer fem kårpartier upp. Nedan finns en sammanfattning av partierna och en kort beskrivning av deras visioner. 
 

logotyp

S-studenter
(S)

S-studenter arbetar för ett universitet som ger alla lika möjligheter. Vi tror på ett jämlikt samhälle och inser därför att kampen för studenternas bästa inte slutar i föreläsningssalen. Därför är en av våra prioriterade frågor ett ökat bostadsbyggande för att alla studenter ska ha rätt till en bostad. En annan viktigt fråga för oss är studenters välmående. Därför har vi tagit fram ett handlingsprogram mot psykisk ohälsa som ni kan hitta på vår hemsida. Vi är emot alla försök till privatisering av universitetet och är övertygade om att den akademiska autonomin garanteras genom en autonomi från marknaden. Rösta på S-studenter för en studentkår som vågar ta ställning!

Hemsida

Kandidatlista

logotyp

Uppsala universitets studenter
(UUS)

UUS är det enda kårpartiet utan rikspolitisk anknytning. Den gemensamma grund vi står på är - snarare än partipolitik - studentnära frågor och effektivt påverkansarbete. Alla måste kunna plugga på campus. Därför behövs fler och bättre studieplatser och matplatser. Ingen ska behöva stå upp och äta!
Vi vet att många studenter ser Uppsala studentkår som svårförståelig och otillgänglig och man vet inte var och hur man kan engagera sig. Därför arbetar UUS för att kåren ska bli mer öppen och synlig än den är idag. Vi anser att det ska vara lätt att engagera sig och att kårengagemanget ska spridas ut på så många studenter som möjligt. I ett nytt landskap av kårer är det viktigaste att fokusera på ett fungerande samarbete så att studenternas bästa sätts i fokus. Uppsala studentkår har mycket att vinna på att vara ödmjuk i uppbyggnaden och förvaltningen av samarbeten mellan kårer. I tider av förändring får vi inte glömma bort att kårens viktigaste uppgifter är studentrepresentationen och studiebevakningen. En röst på UUS är en röst för en effektivare studentpolitik!

Hemsida

Kandidatlista

logotyp

Vänsterns studentförbund
(VSF)

Vänsterns studentförbund är ett revolutionärt socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund. Vi kämpar för ett klasslöst demokratiskt samhälle som är fritt från könsförtryck och rasism, som bygger på en ekologisk grund. Tillgången till högre studier ser vi som en rättvisefråga, och vi vill arbeta för att minska den sociala snedrekryteringen som innebär att det främst är de med välutbildade föräldrar som pluggar vidare. Tillgång till bostad, ett studiemedel som går att leva på och att använda fler alternativa urvalsmetoder vid antagning är konkreta insatser som skulle släppa in arbetarklassen i akademien. Att studentpolitiken är politisk, och därmed ideologisk, är för oss en självklarhet. Vi vill därför vara tydliga: med VSF kan du räkna med att du blir företrädd av socialister och feminister som vill arbeta för en öppen högskola som på riktigt är för alla.

Hemsida

Kandidatlista

Allians för kåren

Allians för kåren

Vi vill verka för att det ska finnas flera fungerande studentkårer vid Uppsala universitet, och att de nybildade kårerna får ett större ansvar. Vi tycker att kåren oavsett vad ska vara en seriös studentröst som prioriterar studenterna framför partipolitiska konflikter. Därför vill vi reformera kårens valsystem. Vi vill att kåren ska fokusera mer på studentfackliga frågor rörande studiekvalitet och studenters villkor, som att verka för bättre studiemiljö, tillräckligt med lärarledd tid på alla utbildningar och längre öppettider på biblioteken.

Hemsida

Kandidatlista

Feministiskt initiativ

Fi-studenter är ett feministiskt och antirasistiskt studentparti med intersektionellt perspektiv. Högre utbildning är fortfarande ett privilegium för ett fåtal, något som spär på samhällets segregation. Därför kämpar Fi-studenter för ett för alla tillgängligt universitet oavsett socioekonomisk bakgrund, könsidentitet och funktionalitet - ett universitet fritt från sexism, rasism och homofobi. Detta är en politisk och ideologisk kamp, akademin står inte utanför resten av det politiska Sverige. Ett studiemedelssystem som likställs med arbete i förhållande till sociala trygghetssystem, alternativa urvalsmetoder, ökad tillgång till bostad, ett mer tillgängligt campus och fler studieplatser är åtgärder som skulle verka mot dagens homogena akademi. För ett universitet med hög kvalitet krävs också bra och utbildade lärare. Vi tror på en normkritisk pedagogik med genus-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiska perspektiv där studenternas olika erfarenheter värderas och respekteras. Detta ska därför genomsyra all utbildning, saknas kompetens bland lärare ska de utbildas. Rösta rosa för en mer färgstark kår som vågar ta politisk ställning!

Hemsida

Kandidatlista