Presidieutskottet

Här finner du mötesprotokoll från Uppsala studentkårs presidieutskott (PRUT). I PRUT sitter kårens ordförande och vice ordförande tillsammans med alla sektioners ordförande och vice ordförande. PRUT ger en direktkontakt mellan sektionerna och Uppsala studentkårs styrelse. Via presidiet så når information och synpunkter från sektionerna även direkt till rektor.