Du som arbetar vid Uppsala universitet

Litteraturgranskningen är ett projekt som hjälper studenter att engagera sig ideellt för att granska sin egen kurslitteratur utifrån normkritiska frågeställningar. Det finns många fördelar för projektet med att samarbeta med institutioner. Institutionerna kan till exempel bidra med expertkunskaper på ämnet som granskas och förenkla arbetet för granskarna på olika sätt. Ladda gärna ner vårt informationshäfte och hör av dig till jämlikhetsansvarig om du har frågor eller vill diskutera ett samarbete!

Samarbetspartners
Institutionen för psykologi, kontaktperson: Christina Blåvarg, christina.blavarg [at] psyk.uu.se
Juridiska institutionen, kontaktperson: Mikael Hansson, mikael.hansson [at] jur.uu.se
Kulturgeografiska institutionen, kontaktperson: David Jansson, david.jansson [at] kultgeog.uu.se
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, kontaktperson: Jörgen Mattlar, 
jorgen.mattlar [at] edu.uu.se
Litteraturvetenskapliga institutionen, kontaktperson: annie.mattsson [at] littvet.uu.se

Projektet finansieras med medel från Uppsala universitets Rådet för lika villkor. Kontaktperson: Anna Höglund, anna.hoglund [at] crb.uu.se.