Styrelse

Styrelsen är ansvarig för kårens verksamhet som helhet; ekonomi, personal, engagerade och arvoderade, löpande verksamhet samt verkställa beslut som tas av fullmäktige. Styrelsen väljs av och svarar till fullmäktige, dessa är Uppsala studentkårs ledamöter:

 

Styrelsen verksamhetsåret 2016/2017:

Daniel Simmons
ordf(a)us.uu.se
Uppsala universitets studenter (UUS)

Karin Ottander
vice(a)us.uu.se
Uppsala universitets studenter (UUS)

Paul Bengtsson
bengtsson.paul(a)gmail.com
S-studenter

Katarina Bungerfeldt
katarina.bungerfeldt(a)gmail.com
S-studenter

Andreas Carlsson
andreascarlsson(a)outlook.com
Uppsala universitets studenter (UUS)

Tobias Fredriksson
tobias.fredriksson(a)hotmail.com
(ingen partibeteckning)

Frida Gunnarsson
Frida-gunnarsson(a)hotmail.com
S-studenter

Sophie Jansson
sophiejansson(a)hotmail.com
(ingen partibeteckning)

Victor Nordquist
victor(a)nordquist.co
Uppsala universitets studenter (UUS)

Beatrice Schönning
beatrice.schonning(a)gmail.com
(ingen partibeteckning)

Jakob Stone
jakob.stone(a)hotmail.com
S-studenter