Student- och doktorandombud

(For information in English about the student and PhD student ombudsman, see here)

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du hamnat i en konflikt med universitetet, stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid. 

Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:

Mail: studentombud [at] us.uu.se

Telefon: 018 – 480 31 32

För att träffa student- och doktorandombud bokas tid på antingen mail eller telefon.

Bra att veta! För dig som är student på grund och avancerad nivå finns det lokala ombud ute på de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt eget campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs.

US - http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning

UTN - https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare

JF - http://www.jf-uppsala.se/kontakt/

UE - http://uppsalaekonomerna.se/studiebevakning/

Farmis - http://www.farmis.se/om-oss/ambetsman/ 

Rindi - http://www.rindi.com/verksamhet/styrelsen/