Kommunikationsansvarig

 

Kommunikationsansvarig jobbar främst med områdena marknadsföring och kommunikation (både intern och extern) på Uppsala studentkår. Hen ansvarar för produktion av grafiskt material, t.ex. broschyrer, affischer och flyers om kårens verksamhet. Kommunikationsansvarig redigerar även kårsidorna på sista uppslaget i kårens tidning ERGO. Kommunikationsansvarig ser även till att uppdatera hemsidan, så har du några frågor angående detta så hör av dig till hen.