Bostadsansvarig

Huvuduppgifterna för bostadsansvarig är att driva studentbostadsportalen, Studentboet, samt att hjälpa studenter med olika boenderelaterade problem.