Fullmäktige

Kårfullmäktige består av 33 ledamöter och väljs vid det årliga kårvalet där alla medlemmar har rösträtt.

Kårfullmäktige är Uppsala studentkårs högsta beslutande organ som bestämmer vad kåren ska tycka, göra och vilka som ska sitta i styrelsen och vilka som representanter oss studenter i en lång rad viktiga organ, till exempel universitetets styrelse (konsistoriet). Läs mer om fullmäktige och dess partier här: http://uppsalastudentkar.se/om_karen/organisation/fullmaktige
 

Björn Lindahl 

Fullmäktiges ordförande

E-post: fum.ordf [at] us.uu.se

Parti: Obunden 

 

Isak Lundberg

Fullmäktiges vice ordförande 

E-post: fum.vice@us.uu.se

Parti: AfK

 

Sovran Martet

Fullmäktiges sekreterare

E-post: fum.sekr [at] us.uu.se

Parti: Obunden

 

Melker Åkerlind

Fullmäktiges vice sekreterare 

Parti: S-studenter