Medicinska sektionen

Medicinska sektionen är en del av Uppsala studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet.

Sektionen omfattar följande program:
- Biomedicinprogrammet
- Biomedicinska analytikerprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Röntgensjuksköterskeprogrammet
- Sjuksköterskeprogrammet
- Specialistsjuksköterskeprogrammen, inklusive barnmorskeprogrammet
- Masterprogrammen vid medicinska fakulteten

Medicinska sektionen verkar som ett samarbetsorgan för de studentföreningar och studieråd som finns inom vetenskapsområdet medicin. Sektionen arbetar, i samverkan med studieråden, med studiebevakning och övergripande frågor som arbetsmiljö och verksamhetsförlagd utbildning. En av de viktigaste delarna av studiebevakningen är att se till att det finns studentrepresentanter i alla beslutande organ på fakulteten och dess campus.

Det är möjligt att som student eller förening söka bidrag från sektionen till projekt som berör:
- Utbildning
- Studentinflytande
- Sektionen eller dess medlemsföreningars synlighet
- Arbetsmiljön

 

Sektionsrådet

består av representanter från de studieråd och studentföreningar som företräder de olika programmen på fakulteten. För närvarande består rådet av följande studieråd:
- Biomedicinska studenter i Uppsala (BAStU-rådet), som företräder biomedicinska analytiker programmet
- Biomedicinska Föreningen (BMF), som företräder biomedicinprogrammet
- Logopedstudenternas studieråd i Uppsala (LSRU), som företräder logopedprogrammet
- Medical Master Council (MMC), som företräder masterprogrammen vid fakulteten
- Medicinska studierådet (MSR), som företräder läkarprogrammet
- Fysioterapeuternas studentförening, som företräder fysioterapeutprogrammet
- Sjuksköterskornas studentförening i Uppsala (SSiU), som företräder de olika sjuksköterskeprogrammen

Sektionsrådet är sektionens högsta beslutande organ och tillsätter till exempel studentrepresentanterna vid fakulteten. Rådet är också ett forum där fakultetsövergripande frågor kan diskuteras.
 

Studiebevakare

Medicinska sektionen har en studiebevakare som arbetar heltid med studie- och arbetsmiljörelaterade frågor vid sektionen. Studiebevakaren finns till som stöd för studenter som har studierelaterade problem och de bistår sektionsrådet och dess medlemsföreningar med stöd i deras arbete.

Du kan vända dig till studiebevakarna om du upplever problem i din studiesituation, om du blivit anklagad för fusk eller om arbetsmiljön på ditt campus är dålig med mera. Studiebevakaren kommer företräda dig så att du slipper hamna i konflikt med en lärare eller universitetet.

 

Jag vill vara med och påverka

Är du intresserad av att vara med att påverka, om du har något du vill förbättra på din utbildning eller på ditt campus, så kan du kontakta ditt studieråd, sektionen eller studiebevakaren.

Sektionsrådet planerar under höstterminen 2016 att sammanträda 18 oktober, 8 november och 6 december. Samtliga möten äger rum på BMC.

 

Hur kontaktar jag er?

Studiebevakarens kontor ligger vid Studentservice på BMC, A4 plan 1, och du är alltid välkommen dit. Om det inte är någon på kontoret så kan du mejla oss:
Studiebevakare:studiebev.med [at] us.uu.se ( )


Ordförande i sektionsrådet:ordf.med [at] us.uu.se ( )


Vice ordförande i sektionsrådet:vice.med [at] us.uu.se ( )

Gilla oss gärna på Facebook!