Sektioner

Uppsala studentkår har fyra sektioner: Humanistiska, Lära, Medicinska och Samhällsvetenskapliga sektionen. Om du till exempel är lärarstudent är det Sektion Lära du ska vända dig till om du har frågor eller behöver hjälp.

Sektionens arbete leds av ett demokratiskt uppbyggt sektionsråd. De olika sektionsrådens uppbyggnad ser lite olika ut, men alla har en ordförande, vice ordförande samt ett antal ledamöter. Ledamöterna är studenter som studerar vid utbildningsområdet och kan tillhöra studentföreningar eller vara studentrepresentanter vid institutionens styrelse.  

I menyn till vänster finns länkar med kontaktinformation till samtliga sektioner och närmare beskrivning av vardera sektions arbete. Det är även där du hittar kontaktuppgifter till din studiebevakare. Om du ändå inte vet vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta kårens studentombud.

Vad gör studiebevakarna?
Studiebevakarna arbetar aktivt för att säkerställa studenters rättigheter och intressen under studietiden och representerar dig som student gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. Studiebevakarna finns även för att hjälpa och stödja föreningarna och studentrepresentanterna som finns i universitetets olika organ och arbetsgrupper, bedriva fallverksamhet och informera om kårens verksamhet. Studiebevakarna jobbar heltid med sitt uppdrag. Det finns studiebevakare på varje sektion som du kan vända dig till om du behöver stöd eller råd – det kan vara alltifrån att du får hjälp om du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier eller om du har frågor rörande din studiemiljö.