- Vikariat: student- och doktorandombud, 75 %

Uppdragsbeskrivning

Student- och doktorandombudets huvuduppgift är att hjälpa enskilda studenter och doktorander i studierelaterade problem och fungera som ombud för studenter och doktorander i kontakt med universitetet, eller annan myndighet för att lösa dennes problem, samt att samordna gruppen studiebevakare med fallansvar. Studiebevakarna är studenternas lokala ombud. De har sina kontor ute på campus och ingår i en arbetsgrupp för fallverksamhet som Student- och doktorandombuden leder. Studiebevakarna är arvoderade studenter som tar studieuppehåll i ett år för att jobba för kårerna. Ombuden bistår även vid studentfall i disciplinnämnden.

Det åligger även student- och doktorandombudet att fortlöpande bevaka studierelaterade frågor inom universitet, departement och riksdag samt att hålla doktorandnämnden och kårstyrelserna informerade om utvecklingen.

 

Student- och doktorandombuden är samstyrda och samfinansierade tjänster som tillhandahålls av kårsamverkan vid Uppsala universitet. Kårsamverkan är ett samarbetsorgan för de sex kårerna vid universitetet: Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Gotlands studentkår Rindi, Juridiska föreningen, Uppsalaekonomerna samt Farmacevtiska Studentkåren. Uppsala studentkår innehar dock det administrativa- och arbetsgivaransvaret för tjänsterna.

 

Som student- och doktorandombud jobbar du mycket självständigt med olika student- och doktorandärenden som inkommer och med att stödja de lokala studiebevakarna i deras arbete. Du jobbar sida vid sida med vårt Student- och doktorandombud som också jobbar 75% med samma ansvarsområden, och ni förväntas kunna samarbeta och bistå varandra i ert arbete.

 

Ombudens kontor är beläget på Uppsala studentkår.

 

Omfattning

Vikariatet som student- och doktorandombud startar 2018-04-13 med slutdatum 2018-10-13 med en omfattning på 75%. Viss flexibilitet finns kring start - och slutdatum.

 

Vad vi söker

Vi söker dig som har en högskoleutbildning och som är intresserad av studiebevakning och studenters rättigheter. Du bör genom studier eller arbete ha förvärvat relevant juridisk kunskap avseende studenters rättigheter och arbetssituation, och de regelverk som styr universitetets myndighetsutövning. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har genom förtroendeuppdrag eller arbete förvärvat en insikt i Uppsala universitet och dess organisation. Även tidigare erfarenhet av att arbetat i ombudsroll är meriterande. Som person är du förtroendeingivande och är inte konflikträdd. Du tycker om att möta och hjälpa människor, och du är bra på att medla mellan olika parter. Du är bekväm med att arbeta självständigt i hög utsträckning, men även med att samordna och leda arbete i grupp.

 

Ansökan

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till vice [at] us.uu.se

 

Sista ansökningsdatum är 2018-03-25. Rekrytering sker löpande.

 

Frågor om uppdraget kan du ställa till vice [at] us.uu.se