- Verksamhetsutvecklare 100%

 

Om Uppsala studentkår

Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra studietiden vid Uppsala universitet.​ Vi jobbar med både utbildningsfrågor såsom kursvärderingar, granskningar av studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor såsom arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre! 

Uppdragsbeskrivning

Verksamhetsutvecklare är en nytillkommen post med uppdraget att arbeta långsiktigt med utveckling av Uppsala Studentkårs organisation. Som verksamhetsutvecklare jobbar man heltid med att stödja kårens organisationskommitté i sitt arbete, där man bland annat förväntas bereda underlag och komma med kreativa förslag på de fokusfrågor som kommittén arbetar med. Detta kan exempelvis innebära att man samlar in och bedömer underlag för hur liknande organisationer arbetar. Verksamhetsutvecklaren kommer också att se över och utveckla kårens styrdokument, reglementen och policys i samråd med styrelsen. Du kommer även få vara med och utveckla uppdraget efter organisationskommitténs behov.

 

Ingen tidigare arbetserfarenhet med organisationsutveckling krävs men Uppsala studentkår söker en person med driv för vår organisation och det värdesätts att personen redan besitter kunskap om Uppsala studentkår och studentlivet i Uppsala. Uppdraget kräver att man är organiserad då man kommer hantera mycket information. Uppdraget kräver en hel del självständigt arbete men man kommer arbeta i nära samspel med kårens presidium, styrelse och organisationskommittén.  

 

Du ska vara strukturerad, flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och ha goda kunskaper i hur du söker dig till det material du efterforskar.

 

Uppdraget är arvoderat till 100 % och sträcker sig från den 14/8 2018 till den 15/6 2019. Uppsala studentkårs heltidsarvode är 13 974 kr i månaden.

 

Kontaktperson

Har du frågor om uppdraget? Kontakta Uppsala studentkårs vice ordförande, Joel Cevey Tärnholm på vice [at] us.uu.se

Ansökan

Mejla din ansökan till valberedning [at] us.uu.se med cv och personligt brev senast den 23/7. Skriv “Ansökan Verksamhetsutvecklare” i ärenderaden.