- Valinformatör/Election officers

Valinformatörer sökes!

7-21 april går Kårvalet 2018 av stapeln. Under denna period kommer alla medlemmar i Uppsala Studentkår kunna rösta på de partier och kandidater de vill ska leda kårens arbete under läsåret 2018/2019.

Uppsala Studentkårs Valutskott söker nu drivna och engagerade studenter som vill hjälpa till att göra Kårvalet 2018 till det bästa någonsin! I uppdraget ingår att under perioden 7-21 april 2018 sprida information om Uppsala Studentkår och kårvalet till universitetets studenter genom närvaro vid bokbord på olika campus, samt kortare klasspresentationer där ni kort informerar om kårvalet.

Utöver mer kunskap om hur praktiskt valarbete går till och en merit på ditt CV, får du som valinformatör även ett arvode för de timmar du arbetar. Jobbet kommer ske dagtid och är arvoderat med 150 kronor per timme. Du måste delta i en obligatorisk utbildningskväll den 4 April.

För att söka posten, skicka en kort presentation om dig själv till val [at] us.uu.se. Vi tillsätter valinformatörer löpande, så hör av dig så snart som möjligt, dock senast 25 Mars.

För mer information, kontakta Agnes Svedberg på 0768402492 eller val [at] us.uu.se.

 

Election officers wanted!

The Student Union’s Electoral Committee is now looking for driven and committed students who want to help and make the Student Union Election of 2018 the best election ever! The work task of the Election officers includes spreading information about Uppsala Student Union and the election to the University students through information stalls during the election period - as well as making shorter class presentations about the election.

In addition to gaining more knowledge about practical electoral work, and a merit on your CV, you also get a salary for the hours you put in. The job is during daytime, and you will have to attend a mandatory information evening on April 4th.

To apply for the post of Election officer send a short presentation about yourself to val [at] us.uu.se We hire Election officers on a continual basis so get in touch as soon as possible, and no later than Mars 22nd.

For more information, contact Agnes Svedberg at 076-840 2492, or email to val [at] us.uu.se.