Terminstartsadministratör Studentboet

Terminstartsadministratörens uppgift är att sköta de administrativa uppgifterna som normalt sett tillfaller verksamhetledaren. Uppdraget pågår mellan den 21 december och den 31 januari.

 

Arbetsuppgifterna består i att svara på mail och publicera annonser varje vardag samt att hantera Studentboets konton på sociala medier. Under jul och nyår kan dessa uppgifter skötas från valfri ort förutsatt att tillgång till internet och dator finns. Arbetet under jul och nyår uppskattas ta i snitt en till två timmar om dagen.

 

Från och med den 7 januari innefattar uppdraget att dessutom bemanna Studentboets kontor i Uppsala under två timmar per dag samtidigt som administratören sköter ovan nämnda arbetsuppgifter.

 

För kursstartsadministratören ingår följande arbetsuppgifter:

  • att svara på de mail som inkommer till Studentboet 
  • att utifrån standardiserade svarsmallar och hänvisning till information på Studentboets hemsida ge bostadsråd via mail
  • att ansvara för att annonser granskas och publiceras varje vardag
  • att hantera och svara på frågor som inkommer till Studentboets sociala medier
  • att bemanna Studentboets kontor under två timmar varje vardag under perioden 7 januari till 31 januari
  • att vid behov och om det finns tid över, bistå verksamhetsledaren med enklare uppgifter kopplade till pågående projekt

 

Vi söker dig som:

  • har erfarenhet av eller intresse för intresseorganisationer och/eller ideella organisationer
  • är social och vill hjälpa människor från olika bakgrunder och med olika förutsättningar
  • är kommunikativ och lättupplärd
  • har viss lokalkännedom om Uppsala och stadens bostadsområden

 

Uppdraget har ett fast arvode på 7500 kronor för hela arbetsperioden.  

Skicka ditt CV och personligt brev till kontakt [at] studentboet.se senast den 29 november. Ange språkkunskaper vid din ansökan.  

 

Om projektet Studentboet

Studentboet är en bostadsportal för studentbostäder i Uppsala. Projektet startades på initiativ av Uppsala studentkår 2010 och finansieras av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektets syfte är att underlätta bostadssituationen för Uppsalas studenter genom att förse dem med information om bostadsmarknaden och att ge råd i bostadssökandet, att samla och granska andrahandsmarknadens annonser på vår hemsida och att bistå med bostadsjuridisk rådgivning till studenter.

Bostadsmarknaden i Uppsala har länge varit svåröverskådlig och krånglig att ta sig in på för studenter vid stadens universitet. Marknadens nästan 40 bostadsaktörer har inget gemensamt forum där alla olika aktörer finns samlade, vilket gör att studenter måste kontakta varje enskild aktör i jakten på bostad, något som kan vara enormt tidskrävande och besvärligt för en student som har annat att fokusera på.