- Studentrepresentant till Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet är rådgivande till rektor i frågor avseende internationalisering. Frågorna kan röra allt ifrån utbytesstudier till språkfrågor inom Uppsala universitet, samt hur Uppsala universitet ska kunna agera i en mer internationell värld där utbildning och forskning är globalt.

Skicka ett mejl vid funderingar eller intresse till polsek [at] us.uu.se