- Politisk sekreterare 100 % (förlängd ansökan)

Om Uppsala studentkår

Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra

studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med både

utbildningsfrågor såsom kursvärderingar, granskningar av

studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor så som

arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt

motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

 

Uppdragsbeskrivning

Som politisk sekreterare för Uppsala studentkår jobbar du nära den

politiska ledningen, alltså styrelsen och presidiet, och bistår i det

politiska påverkansarbetet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan

bestå av alltifrån att ta fram underlag, skriva debattartiklar till att skriva remissvar och rapporter. Ditt arbete som politisk sekreterare utgår i mångt och mycket från kårens verksamhetsplan som fastställs av fullmäktige och verkställs av styrelsen. Du arbetar nära presidiet, alltså ordförande och vice ordförande, och bistår dem i utförandet av det som de får i uppdrag att genomföra.

 

Som politisk sekreterare fungerar du inte sällan som spindeln i nätet på kårens kansli. Du har även hand om det övergripande arbetet för

kårföreningar och är central kontaktperson för studentrepresentanter.

Du utför även en del administrativa uppgifter som t. ex. diarieföring,

hantering av pressmeddelanden och att hantera kårens

uppdragsregister. I uppdraget ingår även att föra protokoll på möten

under kvällstid.

 

Vi söker dig som är intresserad av utbildnings­ och studentpolitiska

frågor, som har god kunskap om Uppsalas studentliv och om Uppsala studentkårs arbete. Vi ser gärna att du tidigare varit engagerad i en ideell­ och/eller politisk organisation. En stor del av uppdraget är att producera text, själv och tillsammans med andra, och det är viktigt att du tycker att det är roligt och känner dig bekväm med att uttrycka dig i skrift och har lätt att samarbeta.

 

Uppdraget är arvoderat till 100 % och sträcker sig från den 14/8 2018

till den 15/6 2019. Uppsala studentkårs heltidsarvode är 13 974 kr i

månaden.

 

Kontaktperson

Har du frågor om uppdraget? Kontakta Uppsala studentkårs vice ordförande, Joel Cervey Tärnholm på vice [at] us.uu.se

 

Ansökan

Mejla din ansökan till valberedning [at] us.uu.se med cv och kort

personligt brev senast den 23/7. Skriv “Ansökan Politisk sekreterare” i ärenderaden.