Jämlikhetsansvarig 50% (Förlängd ansökan)

Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med bådeutbildningsfrågor såsom kursvärderingar, granskningar av studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor så som arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

Uppdragsbeskrivning

Förtroendeuppdraget som jämlikhetsansvarig innebär att arbeta förebyggande utifrån diskrimineringsgrunderna kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet och ålder. Jämlikhetsansvarig har utifrån detta ansvar för påverkansarbete gentemot universitetet. Förtroendeuppdraget innebär framförallt att vara verksamhetsledare för Litteraturgranskningen, Uppsala studentkårs normkritiska granskning av kurslitteratur. Arbetet med Litteraturgranskningen innebär att sprida projektet bland studenter och stödja dem som engagerar sig, ta fram rapporter och driva ett påverkansarbete utifrån rapporterna. En del av arbetet utgörs av att inom jämlikhetsområdet författa skrivelser och annat textmaterial för kårens räkning, att representera kåren i Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet samt att vara en resurs för studenter och studentföreningar.

Uppdraget innebär i stor utsträckning självständigt arbete. Uppsala studentkårs styrelse genom presidiet är arbetsgivare för alla förtroendevalda personer. Arbetet ska löpande rapporteras till Uppsala studentkårs styrelse och fullmäktige.

Förtroendeuppdraget innefattar en arvodering på 50 procent och sträcker sig över 10 månader. Jämlikhetsansvarig frånträder sig uppdrag den 15:e i juni månad. Den förtroendevalde förväntas att tillsammans med sin efterträdare planera för överlämning när denne har tillträtt.

Uppsala studentkårs halvtidsarvode är 6 868 kr i månaden.

Vi söker dig som studerar eller nyligen avslutat dina studier vid Uppsala universitet, och som är intresserad av jämlikhets­ och likabehandlingsfrågor. Du ska vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och tycka om att möta och arbeta med många olika människor. Du ska ha god förmåga att kommunicera kårens verksamhet både på svenska och på engelska. Du bör ha goda kunskaper inom jämlikhetsområdet. Det är meriterande att tidigare ha arbetat med eller studerat normkritik, projektledning och att ha erfarenhet förebyggande eller stödjande jämlikhetsarbete i andra ideella organisationer.

Kontaktperson:
Har du frågor om uppdraget? Kontakta Uppsala studentkårs vice ordförande Joel Cevey Tärnholm på vice [at] us.uu.se

Ansökan:
Mejla din ansökan till valberedning [at] us.uu.se med cv och kort personligt brev senast den 28/9. Skriv “Ansökan Jämlikhetansvarig” i ärenderaden.