- Buddysamordnare / Buddy coordinator

------­­­­English below­­­­­­­­­­­­­­------

Om Uppsala studentkår

Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med bådeutbildningsfrågor såsom kursvärderingar, granskningar avstudentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor så somarbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

 

Beskrivning av uppdrag

Eftersom Uppsala universitet varje år tar emot ett stort antal

internationella studenter som ofta behöver hjälp och stöd både före,

under, och efter att de bosatt sig i Uppsala har Uppsala studentkår

grundat det internationella Buddyprogrammet. Programmet fungerar

som ett mentorskap mellan befintliga studenter vid universitet och de

internationella studenterna. Det kan vara ganska svårt att flytta till ett

nytt land och förstå hur allt fungerar där ­ därför finns det möjlighet att

bli tilldelad en Buddy!

 

Uppdraget, som är en del av verksamheten gällande internationella

studenter innebär i stor utsträckning förarbete i form av annonsering av programmet samt samarbete med internationella konventet inför

Orientation Week – mottagningen för internationella studenter. Som

Buddysamordnare arbetar du självständigt med koordinering av

programmet och deltar även i olika samarbeten med bland annat just

internationella konventet samt olika studentföreningar.

 

Omfattning

Uppdraget innebär sammanlagt 2 månaders 100 % arvodering där

arbetet sker under perioden 17/7 till 31/10. Slutgiltigt schema görs upp tillsammans med Uppsala studentkårs presidium. Uppsala studentkårs heltidsarvode är 13 974 kronor i månaden

 

Vi söker dig

Uppsala studentkår söker nu dig som studerar eller nyligen avslutat

dina studier vid Uppsala universitet, som är intresserad av internationella studenters intressen och välmående. Du ska vara

flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och tycka om att möta och arbeta med många olika människor. Du ska också vara

stresstålig och ha god förmåga att kommunicera kårens verksamhet

både på svenska och på engelska. Du ska ha god social förmåga

samt egenskaper för att kunna utföra en god koordinering av

utbytesprogrammet.

 

Vi ser också gärna att du har egen erfarenhet av internationella studier, av arbete med informationsspridning eller till och med erfarenhet av att varit en Buddy.

Det är meriterande med erfarenhet av ideellt påverkansarbete samt mottagning av internationella studenter, exempelvis genom någon av Uppsalas nationer eller studentföreningar.

 

Anmälan

Sista ansökningsdag är 1/6. Skicka in CV och personligt brev till

valberedning [at] us.uu.se. Frågor om uppdraget kan ställas till vice

ordförande Ann-Catrin Wells på vice [at] us.uu.se

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Coordinator for the Buddy programme

Uppsala student union was founded 1849 with the aim to improve the

situation for students at Uppsala university. Our work covers such

varying subjects as course evaluations, grading, literature, work

environment and student housing. Together we make our time at the

university better!

 

The position

Every year Uppsala university admits a large number of international

students and they often need some guidance and support before and

during their stay in Uppsala. For this purpose the Uppsala student

union started the International Buddy Programme. It functions like a

mentorship between students already studying at the university and

newly arrived international students. It can be quite hard moving to a

new country and understand how everything works here – this is why

you can be assigned a Buddy!

The position of Coordinator for the Buddy programme, which is part of the Union’s work concerning international students, mainly includes

preparatory work with advertising and spreading the programme. It

also entails cooperation with the Student Nations’ International

Committee for planning of the Orientation Week – the reception of

international students at the start of the semester. As a buddy

coordinator you do a lot of independent work with the coordination of

the programme but you also work together with student associations

and the International Committee.

 

Extent

The coordinator will be working during the period 17/7 ­ 31/10. The

position involves a total of 2 months' 100% remuneration The exact schedule will be finalised with the successful applicant and the

presidium of the Uppsala student Union. Uppsala Student Union's full time remuneration is 13,974 SEK per month

 

Who do we want?

Uppsala student union is looking for you, someone who is currently

studying or have recently finished studies at Uppsala university and

who is interested in the interests and well­being of international

students. You should be flexible, able to easily shift work tasks and

enjoy meeting and working with other people. You need to handle

stressful working conditions and be able to communicate what the

Union does in English and preferably in Swedish. You need to be

sociable and have a good ability to coordinate the exchange

programme.

 

It is meritorious if you have experience of international studies,

information dissemination, or having been part of the Buddy

programme before. It is also meritorious if you have previous

experience of work in non­profit organisations, especially with political

advocacy, for example through some of Uppsalas student nations or

student associations.

 

Application

The recruitment process will take place during the summer and the last day of applying is the 1st of June. Send your CV and personal letter to valberedning [at] us.uu.se. Questions concerning the assignment can be sent to vice president Ann-Catrin Wells at vice [at] us.uu.se