- Valutskottet: Vice ordförande

Uppsala studentkårs valutskott är en grupp studenter som väljs av Uppsala studentkårs fullmäktige. Det åligger valutskottet att organisera och leda valet i enlighet med den valordning som är föreskriven i Uppsala studentkårs stadgar. Vidare är det valutskottets uppgift att rekrytera, utbilda och arbetsleda valfunktionärer samt att verka för ett ökat deltagande i kårvalet.

Vice ordförande för valutskottet har till uppgift att tillsammans med ordförande leda valutskottet samt att vid ordförandes bortfall ta över som ordförande för valutskottet. Vice ordförande för valutskottet är tillsammans med ordförande huvudansvarig för kårvalet och har till uppgift att se till att allt går rätt och riktigt till. För att man som vice ordförande för valutskottet ska kunna besvara frågor samt styra upp arbetet på ett bra sätt krävs servicekänsla, lugn, god samarbetsvilja och förmågan att på ett snabbt och effektivt sätt lösa problem.

Valutskottets uppgift är oerhört viktigt och ligger till grund för Uppsala studentkårs verksamhet.

Arbetet är arvoderat och kräver inga tidigare specifika förkunskaper, men det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom valberedning eller kårens verksamhet. 
Skriv gärna ett par rader om dig själv och om relevant erfarenhet för arbetet som vice ordförande i valutskottet. 

Skicka din ansökan till valberedning [at] us.uu.se