- Valutskottet

Vi söker personer som är intresserade av att vara med i valutskottet. Valutskottet består av en ordförande, en vice ordförande, en ordinarie ledamot samt två suppleanter. 

Uppdragsbeskrivning:
Valutskottet leder och organiserar kårvalet som äger rum 7-21 april. De rekryterar valfunktionärer, utbildar och arbetsleder dessa. Valutskottet jobbar också för att öka valdeltagandet. 

Omfattning:
Förtroendeuppdraget sträcker sig från 1 oktober 2017 till 30 september 2018. Men uppdraget är som intensivast från januari till och med april.

Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning: 
valberedning [at] us.uu.se 
Märk ämnesraden med ”Klubbmästare och vice klubbmästare”.

Skicka din ansökan senast 2017-09-14, innan kl. 18.