· Styrelseledamöter

Uppsala studentkårs styrelse är det verkställande organet inom kåren. Styrelsen har ansvaret för kårens ekonomi, personal, arvoderade och löpande verksamhet. Det är styrelsen som verkställer fullmäktiges beslut. Styrelsen har möten ett par gånger i månaden. Som styrelseledamot arbetar du med att verkställa det som framtagits i verksamhetsplanen och det som fullmäktige beslutat. Arbetet erhåller inget arvode utan är ideellt. Det finns möjlighet att kandidera som partibunden eller politiskt obunden styrelseledamot.

Ansökan

Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning valberedning [at] us.uu.se

och märk meddelanderaden med ”Styrelseledamot” .

Som kandiderande till uppdraget bör en vara på plats  på Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktige 23 maj 2017, 17.15, då beslutet fattas av fullmäktige. Det finns även möjlighet att kandidera på mötet utan att i förhand ha ansökt till valberedningen.