· Fullmäktiges ordförande

Fullmäktige är Uppsala studentkårs högsta beslutande organ och det är där som de stora besluten om kårens riktning fattas genom till exempel verksamhetsplan och åsiktsdokument. Fullmäktige beslutar även om vilka som ska sitta i styrelsen och vilka som representerar oss studenter i många viktiga organ, till exempel universitetets styrelse (konsistoriet) och Akademiska senaten. Fullmäktige består av 41 ledamöter och väljs vid det årliga kårvalet där alla kårmedlemmar har rösträtt. Hur du röstat i kårvalet avgör alltså också vilken service kåren ska ge dig och andra medlemmar och vilken studentpolitik som ska drivas. Fullmäktige sammanträder cirka sju gånger per år och alla medlemmar i Uppsala studentkår har rätt att närvara samt yttra sig.

Uppdragsbeskrivning

Ordförande leder och fördelar ordet under fullmäktigemötet. Ordförande kallar till sammanträdet och skickar ut handlingar till detta. Ordförande har även utslagsröst under sammanträdet. Ordförande är också ansvarig för att dokumentet som beslutas om i fullmäktige färdigställs enligt beslut.

Ansökan

Ansökan skickas till Uppsala studentkårs valberedning valberedning [at] us.uu.se

. Märk meddelanderaden med ”Fullmäktiges ordförande”

Det finns även möjlighet att kandidera till uppdraget på plats på Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktige 23 maj 2017, 17.15, då beslutet fattas av fullmäktige.