- Arbetsgrupp: kursutvärderingsprojekt

Uppsala studentkår ska starta ett utvärderingsprojekt för att se huruvida de olika delarna av universitetet följer de centrala riktlinjer som finns för kursvärderingarna. Har alla studenter tillgång till kursrapporter från föregående termin? Tar kursanvarige upp åtgärder och förändringar som skett sedan förra terminen?

Tycker du detta verkar intressant?

Hör av dig till polsek [at] us.uu.se och bli med och driv det här projektet för dina medstudenter!