- Arbetsgrupp: Breddad rekrytering och breddat deltagande

Det är en stor förlust både för studenterna och för samhället i stort att den högre utbildningen i praktiken är mer öppen för vissa studentgrupper än för andra. Det finns flera orsaker till den sociala snedrekryteringen och en av dessa är att traditionella urvals- och marknadsföringsmetoder tenderar att gynna vissa grupper på bekostnad av andra. Nu vill Uppsala studentkår ta tag i denna fråga och bjuder därför in till medverkan i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer dels se över Uppsala studentkårs nuvarande åsikter i frågan och verka för att alternativa urval används vid flera utbildningar. Dessutom kommer vi diskutera hur vi som studenter kan göra Uppsala till en mer inkluderande studentstad.

Intresserad?

Skriv några rader om dig själv och motivera varför du vill sitta i den här arbetsgruppen.

Inga speciella förkunskaper krävs.

Anmäl ditt intresse till polsek [at] us.uu.se